Dobry brief, czyli recepta na udaną współpracę

Brief jawi się wielu osobom jako enigmatyczny i zbędny dokument. W rzeczywistości jednak stanowi pierwszy i najważniejszy krok do prężnej i satysfakcjonującej współpracy.

Zauważyliśmy, że klienci często kwestionują sens wypełniania briefu. Powodem jest niezrozumienie jego funkcji, ale też – wynikający z dość powszechnego braku zaufania społecznego – lęk przed nadużyciem i bezprawnym wykorzystaniem ujawnionych informacji. Aby rozwiać takie i podobne wątpliwości, odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Po co jest brief?

Brief to podstawowy dokument, z którym pracuje agencja reklamowa. Jest głównym filarem każdego projektu. Dostarcza informacji o kliencie, określa też ramy tematyczne, targetowe, czasowe czy finansowe.

Zdarza się, że opracowanie solidnego briefu jest czasochłonne, wymaga analizy sytuacji biznesowej lub głębokiego namysłu. Tymczasem klienci niejednokrotnie próbują przyspieszyć kolejne etapy pracy kosztem dokładności swoich odpowiedzi. W rzeczywistości udaje się osiągnąć rezultat przeciwny do zamierzonego. Mnożą się błędy i niedopowiedzenia, których sprostowanie pożera całe dnie lub nawet tygodnie. Nie bez przyczyny niestaranny brief uznaje się za jeden z grzechów głównych marketingu.

Jakich pytań można się spodziewać?

Agencja, z którą chcesz współpracować, musi poznać Ciebie i Twoją firmę. Z tego powodu potrzebuje zapytać czasami o historię marki, charakterystykę branży, opis grupy docelowej , mocne i słabe strony czy cele kampanii.

Wiemy z doświadczenia, że klienci niechętnie rozmawiają o budżecie. Bez ram finansowych jednak żaden specjalista od reklamy nie przygotuje rzetelnej oferty. Nie jest tajemnicą, że marketing wymaga inwestycji. Rolą dobrej agencji jest zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnych środków.

Czy jeden brief to wszystko?

Różnie z tym bywa. Czasem rzeczywiście wystarcza jeden dokument albo jeden wywiad. Zdarza się również, że otrzymane informacje na jakimś etapie prac przestają być wystarczające – i potrzeba więcej. Wtedy dochodzi do tzw. rebriefingu, czyli zaktualizowania wcześniejszych ustaleń.

Czy brief to zawsze żmudne wypełnianie formularza?

Wcale nie! Brief może przyjąć formę pisemną, ale nie musi. W Medium stawiamy na Twoją wygodę oraz pełną klarowność komunikatów. Z tego powodu preferujemy raczej rozmowę. Wszystkie wątpliwości rozwiewamy w chwili, gdy powstają. Efekt, który dzięki temu osiągamy, to terminowość, trafny dobór materiałów reklamowych i – co dla nas najważniejsze – Twoja satysfakcja.

Tutaj możesz zobaczyć, jak wygląda przykładowy brief Medium. Jego lektura pozwoli Ci przygotować się na nasze pytania podczas rozmowy.

Dodaj komentarz